werkgebied-bao

Het werkgebied kan in drie biotopen worden ingedeeld (zie tabel).

Biotoop Gebied Oppervlakte(ha)
Arkemheen Polderlandschap 2000
Boerenlandschap Kampenlandschap; 8000
Eslandschap;
Landgoedlandschap;
Veenontginningslandschap.
Bos en heide Boslandschap; 3000

Polder Arkemheen is in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen als SPA gebied. Tevens is dit gebied aangewezen als Natura2000 gebied.  De polder Arkemheen is eveneens onderdeel van het Nationaal Landschap Ark- en Eemland.