Met ingang van 2018 heeft de gemeente Nijkerk de stichting BAO de opdracht gegeven om bloemrijke akkerranden en wintervoedsel akkers aan te leggen. Binnen de gemeentegrenzen is samenwerking gezocht met agrariërs die enthousiast zijn over dit project. Dit heeft erin geresulteerd dat er zo’n 6 hectare bloemrijke akkerrand (10 kilometer rand van 6 meter breed) en 1 hectare wintervoedselakker gezaaid is. Er is voor gekozen om de randen, waar mogelijk, op ‘zichtlocaties’ aan te leggen.

Naast het feit dat de randen er zeer aantrekkelijk uit zien, wordt op deze wijze actief gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat een interessante biotoop voor insecten, vlinders en vogels. De wintervoedsel akkers hebben fourage als hoofdfunctie. Daarnaast bieden deze akkers en de randen ook dekking aan veel dieren. De natuurwaarde van groene en blauwe landschapselementen wordt versterkt.

De randen hebben een gevarieerd aanbod aan vegetatie dat gedurende het seizoen een wisselend aanbod aan bloeiende planten geeft. Dat maakt dat het ook bijzonder attractief is voor wandelaars en fietsers die de randen passeren. De beleving van het landschap vergroot hierdoor. Het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer krijgt hierdoor een flinke impuls.

De randen worden in samenwerking met IVN geïnventariseerd ten aanzien van de aanwezige insecten. Het is verrassend om te ontdekken hoe groot de diversiteit van de insecten in de bloeiende akkerranden is!