Nieuws 2013


Titel: Weidevogelresultaten 2013
Datum: 11 oktober 2013
De resultaten van het aantal nesten voor 2013 zijn bekend. Klik op deze link.

Titel: Vinders 1e eieren 2013

Datum: 4 september 2013
 
In onderstaande tabel zijn de vinders weergegeven van de 1e gevonden eieren van 2013 in polder Arkemheen met betrekking tot de kievit, grutto en tureluur.
Vinder Datum Tijd Locatie Soort Aantal eieren Prijs
R. Koelewijn 27 maart 2013 13.10 Keienweg Kievit 1 1e prijs
Z. Koelewijn 28 maart 2013 14.30 Arkerweg/N50 Kievit 4 2e prijs
K. d. Graaf 5 april 2013 15.30 Nekkeveld Kievit 2 3e prijs
H. Poort 17 april 2013 14.45 Arkervaart Grutto 1 1e prijs
W. v.d. Pol 18 april 2013 9.45 Zeeweg Grutto 1 2e prijs
J. Bouwers 18 april 2013 14.15 Zeedijk Grutto 1 3e prijs
P. v.d. Mheen 20 april 2013 15.05 Theehuis Tureluur 1 1e prijs
W. v.d. Pol 22 april 2013 9.30 Zeeweg Tureluur 2 2e prijs
J. Koelewijn 22 april 2013 11.30 Keienweg Tureluur 2 3e prijs

Titel: 1e tureluur ei Gelderland

Datum: 20 april 2013

Op zaterdag 20 april heeft om 15.05 onze weidevogelvrijwilliger dhr. Peter van de Mheen het eerste tureluur ei gevonden in de Nijkerkerpolder. Het is het eerste tureluur ei van heel gelderland. Inmiddels zijn op maandag 22 april ook het tweede en derde ei gevonden door respectievelijk dhr. W. v.d. Pol in de Puttenpolder en J. Koelewijn ook in de Nijkerkerpolder.


Titel: 1e grutto-ei Arkemheen

Datum: 18 april 2013

Op woensdag 17 april om 14.45 uur is het eerste grutto-ei van Arkemheen gevonden. Na alle kou en ellende van de afgelopen weken is het broedseizoen van de grutto toch ook losgebarsten. Het gruttonest met 1 ei werd gevonden door één van onze weidevogelvrijwilligers, de heer H. Poort in de Nijkerkerpolder nabij de Arkervaart.

Vanmorgen, 18 april omstreeks 9.45 uur is het tweede gruttonest in de Putterpolder gevonden door dhr. W. v.d. Pol.


Titel: 1e kievitsei Arkemheen

Datum: 27 maart 2013

Op 27 maart 2013 omstreeks 13.10 uur heeft weidevogelvrijwilliger Dhr. R Koelewijn het eerste kievitsei van polder Arkemheen gevonden. Het nest lag op een bouwlandperceel waar vorig jaar maïs op had gestaan nabij de Keienweg in het deelgebied Achterhoek-Veenhuis. Het is de derde maal op rij dat dhr. Koelewijn het eerste kievitsei vond in ons gebied. Het eerste kievitsei was erg laat door het koude weer in vergelijking met voorgaande jaren. In 2010, 2011 en 2012 was dit respectievelijk 18 maart, 16 maart en 12 maart.


Titel: Spreekuur éénmalig te vervallen op donderdag 14 maart

Datum: 7 maart 2013

In verband met een landelijke agrarische natuurverenigingen dag op donderdag 14 maart 2013 komt het spreekuur éénmalig te vervallen. Uw boodschap kunt u mailen of op het antwoordapparaat inspreken. Bedankt voor het begrip.

De secretaris van de BAO


Titel: Uitrijden ruige stalmest

Datum: 1 februari 2013

Tussen 1 februari en 1 september mag er ruige stalmest worden uitgereden in het weidevogelgebied. Er is toeslagsubsidie van € 138,72 per ha beschikbaar in het kader van de SNL op de volgende pakketten:

A01.01.01: Weidevogelgrasland met een rustperiode.

A01.01.02: Weidevogelgrasland met voorweiden.

A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland.

Beheereisen:

– Buiten de rustperiode in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.

– Melden bij het secretariaat van de BAO binnen 1 week na uitrijden. Vermeld hierbij op welke percelen de mest is uitgereden en op welke datum dit is gebeurd.

– Ten behoeve van een beheersregime mag de ruige stalmest over bevroren grond en sneeuw worden uitgereden, mits voldaan wordt aan bovenstaande.