Subsidie bloemrijke akkerranden in Nijkerk

De gemeente Nijkerk stelt een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project ingediend door LTO Gelderse Vallei waarbij de St. BAO de uitvoering coördineert.

Binnen de Dialooggroep Wonen en Woonomgeving is het voorstel bloemrijke akkerranden 2018-2021 ontwikkeld. Het project voorstel is goedgekeurd door de gemeente en de uitvoering hiervan ligt nu bij de St. BAO. Een soortgelijk project heeft in de jaren 2014 en 2015 ook al gelopen binnen de gemeente Nijkerk. In die jaren was er veel animo en waren de stakeholders enthousiast over het project. De komende vier jaren is het in de gemeente Nijkerk mogelijk om op verschillende plekken bloemrijke randen in te zaaien. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en landschap.

De randen zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden.

De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen. Agrariërs die interesse hebben, kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met de veldcoördinator van St. BAO Peter van de Veen, klik hier.