Nieuws 2014


Titel: Vinders 1e eieren 2014

Datum: 10 april 2014
 
In onderstaande tabel zijn de vinders weergegeven van de 1e gevonden eieren van 2014 in polder Arkemheen met betrekking tot de kievit, grutto en tureluur.
Vinder Datum Tijd Locatie Soort Aantal eieren Prijs
Z. Koelewijn 10 maart 2014 v.m. Arkerweg Kievit 1 1e prijs
R. Koelewijn 11 maart 2014 9.15 Keienweg Kievit 1 2e prijs
E. Bouw 11 maart 2014 15.30 Blinde Steeg Kievit 1 3e prijs
H. Hop 23 maart 2014 17.00 Bontepoort Grutto 2 1e prijs
E. Veldhuizen 25 maart 2014 15.30 Stoomgemaal Grutto 1 2e prijs
K. de Graaf 27 maart 2014 15.15 Bontepoort Grutto 4 3e prijs
E. Veldhuizen 31 maart 2014 14.30 Stoomgemaal Tureluur 2 1e prijs
E. Veldhuizen 31 maart 2014 15.35 Boerderij Ark Tureluur 1 2e prijs
P. v.d. Mheen 3 april 2014 15.30 Bontepoort Tureluur 2 3e prijs

Datum: 31 maart 2014

Titel: 1e tureluur ei 2014 van Gelderland in Arkemheen

Vandaag omstreeks 14.30 is gemeld dat het 1 tureluur ei van Gelderland in ons collectief in Arkemheen is gevonden door dhr. E. Veldhuizen. Het nestje met 2 eieren lag in het gebied tussen de Wiel, het randmeer, de Arkerweg en Nekkeveld nabij het stoomgemaal. Net nadat onderstaande foto gemaakt was op dezelfde middag werd door dhr. E. Veldhuizen ook het 2e nestje van de tureluur gevonden.


Datum: 23 maart 2014

Titel: 1e grutto ei 2014 van Nederland in Arkemheen

Op zondagmiddag 23 maart 2014 omstreeks 17.00 is aan de BAO gemeld dat het eerste grutto ei van Nederland in Arkemheen is gevonden! De trotste vinder, Henk Hop, had een nest met 2 eieren gevonden nabij Bonte Poort. Het is uiteraard ook het eerste nest van Gelderland. Vorig jaar is op 17 april pas het eerste grutto ei gevonden in Arkemheen. Dit jaar zijn de weidevogels aanzienlijk eerder door het mooie weer.


Datum: 10 maart 2014

Titel: 1e kievitsei Arkemheen 2014

Het eerste kievitsei in Arkemheen is gevonden! Op 10 maart 2014 omstreeks 9.00 uur vond Zeger Koelewijn het eerste ei. Het nestje lag in de buurt van de Arkerweg/Watergoorweg. Van harte gefeliciteerd met het vinden van het eerste ei.


Titel: Subsidie bloemrijke akkerranden in Nijkerk

Datum: 5 maart 2014

De gemeente Nijkerk stelt een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, waarbij de St. BAO de uitvoering coördineert.

– Langs akkers met snijmaïs of akkerbouwgewassen

– Met bloemen en kruiden die van belang zijn voor flora en fauna

– Randen zijn 6 meter breed en minimaal 100 meter lang

– Zaaizaad en inzaaien wordt geregeld door BAO

– € 1750.- netto vergoeding per hectare voor opbrengstderving

– Mooie PR voor de landbouw en uw bedrijf!

De randen zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden.

Op donderdag 13 maart om 20:00 uur is er een informatieavond in het Trefpunt (onder de Goede Herderkerk), Willem-Alexanderplein 14 te Nijkerk. Agrariërs die interesse hebben, kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met Peter van de Veen van St. BAO, e-mail info@anvbao.nl  of telefoon 033-76 30 526.