Het grootste deel van de agrarische percelen in polder Arkemheen (Nijkerkerpolder (NP), Putterpolder (PP) en Achterhoek-Veenhuis (AV) ) en polder Dasselaar (D) te Putten-Ermelo wordt beheerd door de BAO. De BAO werkt samen met een groot aantal (ruim 160) grondeigenaren en grondgebruikers. Tevens wordt samengewerkt met ruim 100 vrijwilligers (meest mensen die meehelpen met de nestbescherming).  Het weidevogelbeheer is op 1 januari 2002 gestart in polder Arkemheen met bijna 300 ha. Tot op heden is dat uitgegroeid naar 1360 ha en in polder Dasselaar 158 ha, totaal zo’n 1518 ha.
Weidevogelbeheer vind plaats door legselbeheer, uitgesteld maaien (niet voor een bepaalde datum het weidevogelgrasland maaien, variërend van 1 juni tot 22 juni), extensieve beweiding en kruidenrijk weidevogelgrasland.