Datum: 30 augustus 2017

Titel: Uniek particulier natuurreservaat voor de weidevogels in Arkemheensepolder.

 

Wie  door de polder rijdt of fietst, ziet  in de maand september ter hoogte van de Bonte Poort en Nekkeveld  graafmachines aan het werk. Slootkanten worden verlaagd, greppels verflauwd en enkele weilanden worden afgegraven om plas-dras te realiseren.  De vrijkomende grond wordt hergebruikt en afgevoerd naar locaties buiten de polder.

Op ruim 60 hectare wordt één van de grootste particuliere weidevogelreservaten van Nederland  gerealiseerd. Een uniek project, omdat de grondeigenaren het project met subsidie van de overheid op vrijwillige basis realiseren. De Stichting BAO ((Biotoopverbetering Agrarisch Overleg), die belast is met het weidevogelbeheer in de Arkemheensepolder, coördineert de uitvoering van het project. De Stichting BAO gaat ook straks het beheer van  het reservaat coördineren.

Het doel van het plan is het behoud  en de ontwikkeling van de weidevogels in en rondom het reservaat. Het leefgebied van de grutto is daarbij als uitgangspunt genomen. Maar ook de overige soorten moeten van de maatregelen profiteren ( kievit, tureluur, veldleeuwerik, graspieper, zomertaling, kuifeend en scholekster). Bij de grondeigenaren is grote bereidheid om een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand.

De uitvoering van de werkzaamheden duurt de gehele maand september.

 


Datum: 28 augustus 2017

Titel: Ledenexcursie O-gen

Programma-ledenexcursie-Gebiedscoperatie-O-gen-NOORD-11-september-2017


Datum: April 2017

Titel: Vinders eerste eieren

Via deze link is een overzicht weergegeven met de vinders van de eerste eieren van 2017. Allen van harte gefeliciteerd!


Datum: 3 april 2017

Titel: 1ste tureluurnest Arkemheen

 

Vanochtend rond 8.45 uur heeft Roelof Koelewijn het eerste tureluurnest van Arkemheen gevonden. Het was een nestje met 1 ei en is gevonden in het gebied Achterhoek-Veenhuis op een perceel maïsland aan de Keienweg. Van harte gefeliciteerd!


Datum: 24 maart 2017

Titel: 1ste gruttonest Arkemheen

 

Vanmiddag rond 13.00 uur heeft Jan van Twillert het eerste gruttonest van Arkemheen gevonden. Het is tevens het eerste gruttonest van Gelderland! Het nestje had 1 ei en is gevonden op een perceel aan de Bunschoterweg. Van harte gefeliciteerd!


Datum: 11 maart 2017

Titel: 1e kievitsnest Arkemheen

 

Vanmorgen rond half 9 hebben Roelof Koelewijn en zijn vader het 1e kievitsnest van Arkemheen gevonden, 2 dagen later dan het eerste nest van Nederland en 1 dag later dan van Gelderland. Het was al een nestje met 3 eieren. Het is gevonden in het gebied Achterhoek-Veenhuis op een maïslandperceel tegen de Laak aan. Van harte gefeliciteerd met deze opening van het weidevogelseizoen!