De BAO is in 1996 opgericht door de Wildbeheereenheid (WBE) Nijkerk & Omstreken. Er wordt nauw samengewerkt met LTO Noord Gelderse Vallei.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. P.A. van ’t Klooster
Secretaris: Dhr. E. Pleizier
Penningmeester (en namens de WBE): Dhr. G. van Winkoop
Lid (namens LTO): Dhr. A. van Kempen
Lid: Mw. G. van Esveld-Doppenberg
De BAO heeft vijf professionele projectmedewerkers tot haar beschikking:
Beleidsmedewerker: Dhr. G. Aalten
Administratieve ondersteuning: Mw. A. van de Beek
Projectcoördinator: Dhr. P.G. van de Veen
Financieel medewerker: Dhr. P.H.R. van Valkengoed
Weidevogelcoördinator Dhr. K. Pastoor
Contactgegevens BAO:
Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg
p/a Spochthoornseweg 1
3862 RP NIJKERK
tel: 033-7630526
e-mail: info@anvbao.nl
kvk 41042831