Door: Henk van den Burg

Distelvlinder

Distelvlinder op een bolderik in de bloemrijke akkerranden in de omgeving van Nijkerk.

De distelvinder is een echte trekvlinder die overwintert in Afrika. De hoeveelheid distelvlinders die jaarlijks Nederland bereikt wisselt sterk.  Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en een gunstige windrichting

Andere vlindersoorten op de  akkerranden zijn: gehakkelde aurelia, atalanta, landkaartje, dagpauwoog, kleine vos, groot koolwitje, klein geaderd witje en  zwartsprietdikkopje.

Verder zijn er veel honingbijen en zeer veel hommels zoals: akkerhommel, steenhommel en de weidehommel. Het talrijkst is de aardhommel.

Ook kan je er sprinkhanen, libellen, juffers, overdag actieve nachtvlinders en veel soorten zweefvliegen zien. Tenslotte de vele soorten vogels die de zaden komen eten, waaronder de groenlingen, vinken en putters. Maar ook fazanten en patrijzen pikken een graankorrel mee.

akkerrand 2015 Henk