De gemeente Nijkerk stelt een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, waarbij de St. BAO de uitvoering coördineert.

– Langs akkers met snijmaïs of akkerbouwgewassenBloemrijke_akkerrand_2015

– Met bloemen en kruiden die van belang zijn voor flora en fauna

– Randen zijn 6 meter breed en minimaal 100 meter lang

– Zaaizaad en inzaaien wordt geregeld door BAO

– € 1750.- netto vergoeding per hectare voor opbrengstderving

– Mooie PR voor de landbouw en uw bedrijf!

 

De bloemrijke akkerranden zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden.