Demissionair minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal is vandaag het veld in geweest met de Jagersvereniging, NOJG en Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Zij bracht een bezoek aan de Arkemheenpolder in Nijkerk om met eigen ogen te zien wat jagers zoal bijdragen aan biodiversiteit en optimalisering van het leefgebied van kwetsbare diersoorten.

(minister krijgt uitleg van Nico de Bruin wildbeheereenheid Nijkerk en omgeving en Peter van de Veen, veldcoördinator Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO) & BoerenNatuur Veluwe)

Met de laarzen in de natte polder werd het de minister nog eens duidelijk gemaakt dat jagers met hun vakmanschap een onmisbare schakel zijn in het agrarisch natuurbeheer. Jagers staan aan de lat voor verantwoord beheer en duurzame benutting.

Directeur Willem Schimmelpenninck van de Jagersvereniging plaatst een broedkorf met minister Van der Wal. De minister droeg een speciaal waadpak en vond het een mooie ervaring: “Ik heb een eendenkorf geplaatst. Dat is een veilige broedplaats voor onder meer de wilde eend, om te voorkomen dat kraaien en vossen niet bij het nest kunnen komen.”

Voorzitter van de Jagersvereniging Theo ten Haaf: “We hebben de minister laten zien hoe belangrijk de samenwerking is tussen jagers en andere partijen in het groen om kwetsbare gebieden te beschermen. We hebben duidelijk gemaakt dat jagers tegen veel regels aanlopen, die het werk van jagers bemoeilijkt. Om dit te veranderen is een andere systematiek van beheer noodzakelijk.”

Ecoloog Evelien Jongepier van de Jagersvereniging vertelde de minister hoe belangrijk het is dat tellingen van jagers worden meegenomen. “Hazen voelen zich thuis in het agrarisch gebied, maar bij de tellingen gaat de aandacht vaak uit naar meer vogelrijke gebieden, daarom is het belangrijk dat de tellingen van jagers ook worden meegenomen.”