De BAO heeft als doelstelling:

Het beheren, onderhouden en ontwikkelen van (nieuwe) natuur en landschap. De BAO tracht in het voordeel van het agrarisch bedrijfsleven door middel van jacht, wildbeheer en schadebestrijding verbeteringen aan te brengen in de biotoop. Zijn volgt het natuurbeleid van de verschillende overheden in het algemeen en de daaruit voortvloeiende regelingen ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer en de flora en fauna in het bijzonder.

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit:

  • Het behouden, verbeteren en aanleggen van landschapselementen;
  • Het opstellen en uitvoeren van plannen en projecten (waaronder het maken van begrotingen, het aanvragen van subsdidies, overleg met overheden enz.) voor een collectief weidevogelbeheer en een collectief ganzenbeheer in de polder Arkemheen te Nijkerk en Putten en een collectief weidevogelbeheer in het gebied Dasselaar te Putten en Ermelo;
  • Het volgen van de ontwikkelingen en het gevraagd en ongevraagd adviseren over het landschapsbeheer.