Nieuws 2015


Titel: Bijna 17 jaar oude geringde kievit gesneuveld

Datum: 8 juni 2015

Een bijna 17 jaar oude geringde kievit is dood gevonden in polder Arkemheen. De kievit was op 29 mei 1998 geringd en op 5 maart 2015 dood aangetroffen.

Identificatie
Metalen ring: Arnhem VT [Netherlands] (NLA) …1371848 [NLA …1371848]
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig [ZZ]
Ringgegevens (geringd door: F. Majoor (802))
Datum (dd.mm.jjjj): 29-05-1998, 00:00, datum is exact op de dag af [0]
Soort: Kievit (Vanellus vanellus ) [04930]
Geslacht: onbekend [U]
Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug [1]
Plaats: Nijkerk, Gelderland, NL [NL06]
Coordinaten: lat: 52° 15′ 0 (52.23),
lon: 5° 25′ 0 (5.42)
toon op kaart
Nauwkeurigheid: Ergens binnen een kilometerhok (of binnen een straal van 711 m) [A]
Euring code: NLAA0…137184802ZZ0493004930N0ZUUU11-0129U290519980—-NL06+521353+0052525A82003————-
Meldgegevens (gemeld door: Publieke Meldingen (PM1))
Datum (dd.mm.jjjj): 05-03-2015, 00:00, datum is exact op de dag af [0]
Soort: Kievit (Vanellus vanellus ) [04930]
Geslacht: man [M]
Leeftijd: onbekend of niet opgegeven [0]
Plaats volgens Google: Groene Wegje, Nijkerk, Gelderland, Nederland [NL06]
Plaats volgens melder: Langs de weg
Coordinaten: lat: 52° 13′ 50 (52.2306825),
lon: 5° 25′ 33 (5.4259358)
toon op kaart
Nauwkeurigheid: nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten [0]
Conditie: dood, korter dan 1 week [2]
Omstandigheden: verkeersslachtoffer [40]
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig [ZZ]
Opmerkingen:
Euring code: NLAA0…137184804ZZ0493004930N0–MU01U00—050320150—-NL06+521350+00525330240040000012306124
Afgeleide gegevens
Afstand tot ringplaats: km Verstreken tijd: 6124 dagen
Richting van ringplaats: 123 graden is 16 Year(s) 9 Month(s) 5 Day(s)

Titel: Overzicht vinders 1e eieren 2015

Datum: 11 april 2015

vinder datum tijd plaats soort aantal eieren prijs
Evert Heek 13 maart 2015 13.45 Allersteeg kievit 1 1e prijs
Roelof Koelewijn 14 maart 2015 09.00 Keienweg kievit 1 2e prijs
Evert Heek 14 maart 2015 16.00 Nekkeveld kievit 1 3e prijs
Peter v.d. Mheen 31 maart 2015 16.00 Bonte Poort grutto 1 1e prijs
Henk van den Burg 2 april 2015 15.30 BP perc 82 grutto 1 2e prijs
B. Bouwman, IVN 2 april 2015 17.00 Bonte Poort grutto 1 3e prijs
Jan Bouw & Wuf v.d. Pol 7 april 2015 11.20 Middelbeekweg tureluur 1 1e prijs
Evert v. Veldhuizen 7 april 2015 13.10 Stoomgemaal tureluur 1 2e prijs
Peter v.d. Mheen 10 april 2015 14.00 Bonte Poort tureluur 1 3e prijs

keivitsei 2015 Heekkeivitsei 2015

Evert Heek bij zijn gevonden kievitsnest.

1e tureluur 2015 personen1e tureluur 2015 ei

De heren W. v.d. Pol en J. Bouw bij het door hun gevonden 1e tureluurnest.


Titel: 1e grutto ei 2015 van Gelderland in Arkemheen

Datum: 31 maart 2015

Het nest lag op een zeer nat perceel aan de Bonte Poort te Nijkerk.Volgens zeggen ook het 1e grutto ei van Gelderland.Vandaag de 31e maart 2015, omstreeks 16.00 uur, heeft onze zeer actieve BAO vrijwilliger Peter van de Mheen, binnen het weidevogelcollectief Arkemheen, het 1e gruttonest met 1 ei gevonden.

1e grutto 2015 Peter1e grutto 2015 Peter ei


Titel: Presentatie landschaps- en botanisch beheer 9 maart 2015

Datum: 9 maart 2015

Klink op deze link voor de presentatie van het gebied ‘het groene valleilint’.


Titel: Presentatie weidevogelgebieden 5 maart 2015

Datum: 5 maart 2015

Klink op deze link voor de presentatie van de weidevogelgebieden Arkemheen, deelgebied Putterpolder, Nijkerkerpolder en Achterhoek-Veenhuis.


Titel: Ontwerpkaart leefgebieden natuurbeheerplan 2016.

Datum: 26 februari 2015

Klink op onderstaande link:

http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Natuurbeheerplan


Titel: Uitnodiging voorlichtingsavond 9 maart agrarisch natuurbeheer (botanisch- en landschapsbeheer)

Datum: 26 februari 2015

Geachte heer/mevrouw,

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 1 januari 2016 alleen nog aan te vragen door gecertificeerde collectieven. De agrarische natuurverenigingen op de Veluwe zijn hiervoor gaan samenwerken en hebben het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. opgericht.

De Coöperatie heeft de Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO) te Nijkerk opdracht gegeven een nieuwe gebiedsaanvraag voor subsidie op te stellen.

In eerste instantie gaat het om de gebieden, waarin de zesjarige subsidiecontracten eind 2015 aflopen en waar verlenging volgens het ontwerp-natuurbeheerplan van de provincie mogelijk is. Voor de BAO gaat het om de volgende gebied:

–          ‘het groene valleilint’

Voor de begrenzing van dit leefgebied verwijzen wij naar de website van de BAO (www.anvbao.nl) onder het kopje ‘nieuws’. Hier vindt u een link naar de digitale kaart waarop de begrenzing zichtbaar is.

Wij nodigen u uit voor de voorlichtingsbijeenkomst:

Datum:           maandag 9 maart 2015

Tijdstip:         20.00 uur, zaal open 19.45

Locatie:          De Schakel, Oranjelaan 10  te Nijkerk

Voorintekening:

Wilt u meedoen aan de voorintekening, neem dan contact op met het secretariaat voor het maken van een afspraak (033-76 30 526 of e-mail).

Wij zien uit naar uw komst!

Namens het bestuur van de Stichting BAO

Gert Aalten, Wouter Bouw, Patrick van Valkengoed en Peter van de Veen


Titel: Uitnodiging voorlichtingsavond 5 maart en voorintekening agrarisch natuurbeheer weidevogelbeheer

Datum: 19 februari 2015

Geachte heer/mevrouw,

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 1 januari 2016 alleen nog aan te vragen door gecertificeerde collectieven. De agrarische natuurverenigingen op de Veluwe zijn hiervoor gaan samenwerken en hebben het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. opgericht.

De Coöperatie heeft de Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO) te Nijkerk opdracht gegeven een nieuwe gebiedsaanvraag voor subsidie op te stellen.

In eerste instantie gaat het om de gebieden, waarin de zesjarige subsidiecontracten eind 2015 aflopen en waar verlenging volgens het ontwerp-natuurbeheerplan van de provincie mogelijk is. Voor de BAO gaat het om de volgende gebieden:

–          Putterpolder (weidevogelbeheer)

–          Nijkerkerpolder (weidevogelbeheer)

–          Achterhoek-Veenhuis (weidevogel- en landschapsbeheer)

Wij nodigen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst:

Datum:           Donderdag 5 maart 2015

Tijdstip:         20.00 uur, zaal open 19.45

Locatie:          Opstandingskerk (tegenover winkelcentrum ‘Paasbos’), Hoefslag 132 te Nijkerk

Wij nodigen u uit voor de voorintekening:

Datum:           Donderdag 12 maart 2015

Tijdstip:          10.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur

Locatie:          Trefpunt (onder de Goede Herderkerk), Willem Alexanderplein 14 te Nijkerk (naast NS station)

Wie:                De achternamen beginnend met A t/m K

of

Datum:           Donderdag 19 maart 2015

Tijdstip:          10.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur

Locatie:          Trefpunt (onder de Goede Herderkerk), Willem Alexanderplein 14 te Nijkerk (naast NS station)

Wie:                De achternamen beginnend met L t/m Z

Wij zien uit naar uw komst!

Namens het bestuur van de Stichting BAO

Gert Aalten, Wouter Bouw, Patrick van Valkengoed en Peter van de Veen